Emotionele Drijfveren - training voor klantmanagers in de zorgmarkt

Behoeftes van de zorgverlener veranderen. Het krachtenveld waaraan hij of zij blootstaat – vanuit politiek, directie, media en de patiënt – wordt steeds sterker en dwingender. De klantmanager kan een belangrijke rol vervullen door aan te sluiten op de steeds wisselende behoeften van de klant, waar mogelijk dienstverlenend op te treden en zo een relevante en vooral ook nuttige gesprekspartner te zijn in de beleving van de klant. Daartoe is het echter wel nodig dat de klantmanager begrijpt hoe het veld van incentives – alle bewuste en vooral ook onbewuste invloeden, emoties en beweegredenen – op de klant inwerkt: op welke ‘knoppen’ wordt er eigenlijk gedrukt in het brein van de klant, en hoe bepaalt dit zijn gedrag? Pas als de klantmanager dit herkent, kan hij hierop zodanig inspelen dat hij de klant optimaal begeleidt richting de juiste keuze.   

In de training Emotionele Drijfveren doet de klantmanager de vaardigheden op die nodig zijn om in de gedachtenwereld van de klant te kruipen, deze werkelijk te doorgronden en zo optimaal toegerust te zijn om diens gedrag en denkwijze positief te kunnen beïnvloeden.   

Trainers zijn prof. dr. Victor Lamme, expert op het gebied van de werking van het brein en (on)bewuste besluitprocessen, en Bob Krijnen, innovator in de gezondheidszorg en oprichter  van Blue Office Battery. Meer weten? Bel Bob Krijnen op 06-27149422 of stuur een e-mail naar Bob@blueofficebattery.com.

Lees meer.

Ervaringen

Voor mijn senior buitendienst en marketeers wilden we een training neerzetten die hen zou helpen om de volgende stap te kunnen maken naar klantgericht werken, maar dan wel echt inspelen op de behoefte van de klant. Dan struikel je bij vraag 1 namelijk al: waar heeft de klant echt behoefte aan? Is datgene wat de klant zegt ook daadwerkelijk wat hij bedoelt? En weet de klant dat zelf eigenlijk wel? Met die insteek zijn we aan de training begonnen en deze heeft onze verwachtingen overtroffen. We kunnen ons nu op de belangrijkste drijfveren focussen in onze voorbereiding, het gesprek en/of de marketingmaterialen. De training heeft het team energie en nieuwe inzichten gegeven, waarmee ze gelijk aan de slag zijn gegaan. 

We zijn in gesprek gekomen met klanten die dat eerst niet wilden en we hebben materiaal gewijzigd, en daarmee beter ons doel bereikt. Kortom een training die voor ons zijn doel heeft bereikt, die blijvend wordt gebruikt en snel praktisch inzetbaar is!! 

Hanneke van Deventer, 
OS&RD lead, Pfizer Nederland

De Emotionele Drijfveren-training was een nuttige en leuke ervaring. De kracht van de training zat voor mij voornamelijk in de bewustwording van wat ik dagelijks (moet) doe(n): het inzichtelijk maken van het gedrag van anderen (klanten) door het boven water krijgen van de onbewuste emoties en drijfveren. Na een heldere en inspirerende introductie zijn de “tools” die door Victor Lamme en Bob Krijnen worden aangereikt zijn goed toepasbaar in de praktijk. Deze training is een aanrader voor iedereen die in het dagelijks leven anderenprobeert te overtuigen van inzichten. 

Johan van Kampen
Therapeutic Accountmanager Hematology Amgen

Uiterst geïnspireerd en volledig gereset ten aanzien van de achtergronden van menselijke drijfveren hervatte ik mijn werk na het volgen van de ED- training. Waarom mensen niet altijd doen wat ze zeggen, blijkt complexer te zijn dan eerder gedacht en beter voorspelbaar met de wetenschappelijke en soms hilarische inzichten van Victor. De training onder de professionele leiding van Bob raad ik iedereen aan die het menselijk brein probeert te doorgronden om daarmee gemakkelijker doelen te bereiken. Mis ’m

Erik van Berkum
Country Brand Lead Pfizer bv

De Emotionele Drijfveren-training is zeer leerzaam en nuttig. De key accountmanagers hebben hierin geleerd dat er vaak onbewuste emoties en gedachten ten grondslag liggen aan de keuzes en het gedrag van klanten. We hebben gewerkt met de drie ‘knoppen’ die hierin bepalend zijn, om zodoende effectiever te zijn in onze gesprekken en onderhandelingen. Dit heeft inzicht gegeven, maar belangrijker nog is de daadwerkelijketoepasbaarheid in de praktijk. 

Bob Krijnen en Victor zijn zeer gedreven en inspirerend en maken deze training tot een succes! 

Saskia Bootsma 
Sales Manager Pfizer bv

Met veel plezier heb ik samen met mijn collega’s een training module Emotionele drijfveren van Victor en Bob gevolgd. Met voorbeelden uit de praktijk en onderbouwing uit de wetenschap hebben zij ons laten zien wat onze eigen drijfveren zijn en die van onze klanten. De training heeft mij laten inzien dat elk mens op basis van een paar drivers keuzen maakt. Door dit goed te leren herkennen en vervolgens van Victor en Bob leren hoe je daarmee om kunt gaan is dit van waarde in mijn werk. Ik begrijp nu beter wat mijn klanten belangrijk vinden. De communicatie verloopt daarmee een stuk efficiënter en leuker.

Femke de Roos
Therapeutic Accountmanager Amgen